Spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych programem “Czyste Powietrze”

Mieszkańców Gminy Rząśnia zainteresowanych uczestnictwem w programie „Czyste Powietrze” po raz kolejny zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym w dniu 20.06.2022 r. w godzinach 9:00- 16:30 na parterze budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Tematyka spotkania będzie obejmowała między innymi:
1. Informację ogólną dotyczącą programu priorytetowego „ Czyste Powietrze”. Omówienie celu programu , którym jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.
2. Informację o konieczności zgromadzenia potrzebnej dokumentacji i przygotowania niezbędnych danych do złożenia wniosku.
3. Omówienie zasad rozliczania wniosku o dofinansowanie.
4. Omówienie poziomu dofinansowania uzależnionego od dochodów gospodarstwa domowego ( z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian).

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy w Rząśni Katarzyna Rakowiecka.

 Proszę zainteresowanych udziałem w spotkaniu o potwierdzenie przybycia do dnia 17.06.2022 r. do godz. 15.00 pod numerem telefonu 44 631-71-22  wew.121.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”- informacja o utworzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Rząśni

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”- informacja o utworzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Rząśni