W związku z rozpoczynającymi się pracami związanymi z realizacją zadania pn. „Słoneczne dachy gminy Rząśnia” wykonywanymi przez Konsorcjum firm: PBU Wiktor sp.j. – lider Konsorcjum oraz Wachelka INERGIS sp.j. – partner Konsorcjum zawiadamiamy, że w miesiącu lutym i marcu zostanie przeprowadzony I etap inwestycji polegający na inwentaryzacji budynków i pomieszczeń, w których docelowo mają być zamontowane instalacje solarne.
Czynności te mają na celu ustalenie optymalnej lokalizacji urządzeń – kolektory słoneczne, zasobnik wodny, grupa pompowa. Czas potrzebny na inwentaryzację jednego domu to około 20 minut.Jednocześnie informujemy, że każdy przychodzący do Państwa pracownik musi posiadać przy sobie imienny identyfikator z pieczątką firmy. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do biura budowy lub Urzędu Gminy.

Po zakończeniu I etapu – inwentaryzacji, rozpocznie się II etap polegający na montażu instalacji solarnej (ustawienie urządzeń, podłączenie i uruchomienie). Montaż przeprowadzać będą wykwalifikowani pracownicy w grupach po 3-4 osoby. Termin rozpoczęcia montażu będzie telefonicznie lub osobiście z Państwem uzgodniony na minimum 2 dni przed planowym montażem. Na tym etapie zostaną u Państwa zamontowane kolektory słoneczne, które zostaną połączone rurowo z ustawionym w pomieszczeniu kotłowni zasobnikiem ciepłej wody oraz z grupą pompową mocowaną do ściany. Po zakończeniu montażu nastąpi odbiór instalacji przez Inspektora Nadzoru polegający na sprawdzeniu poprawnego zamontowania i pracy układu oraz sporządzeniu protokołu odbioru. Po zakończeniu odbioru, każdy z Państwa otrzyma instrukcję obsługi nowo zamontowanej instalacji oraz kartę gwarancyjną.
Harmonogram przeprowadzanych prac będzie podawany na bieżąco na tej stronie oraz poprzez rozsyłane do Państwa indywidualne powiadomienia.

Prace inwentaryzacyjne prowadzone będą w dniach:
– 14-17 lutego 2011 roku w miejscowości Rząśnia w godzinach 8:00 – 17:00,
– 17-20 lutego 2011 roku w miejscowości Biała w godzinach 8:00 – 17:00,
– 21-23 lutego 2011 roku w miejscowości Zielęcin w godzinach 8:00 – 17:00,
– 22-24 lutego 2011 roku w miejscowości Stróża w godzinach 8:00 – 17:00.
– 23-24 lutego 2011 roku w miejscowościach Broszęcin, Kol. Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów w godzinach 8:00 – 17:00,
– 24-26 lutego 2011 roku w miejscowości Gawłów w godzinach 8:00 – 17:00,
– 25-28 lutego 2011 roku w miejscowości Suchowola w godzinach 8:00 – 17:00,
– 01-03 marca 2011 roku w miejscowościach Będków, Żary, Rychłowiec w godzinach 8:00 – 17:00,
– 04-05 marca 2011 roku w miejscowości Rekle w godzinach 8:00 – 17:00.

 

Informujemy ponadto, że zgodnie z zawartymi umowami w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z realizacją projektu „SŁONECZNE DACHY GMINY RZĄŚNIA” Właściciel zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 500 zł,w terminie do 31 marca roku, w którym Właściciel zadeklarował montaż zestawu kolektora słonecznego.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze:
13 8978 0008 0079 5300 2000 0050,
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, Filia Rząśnia lub w kasie Urzędu Gminy.

W tytule wpłaty należy wpisać „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”.

Niedokonanie wpłaty w terminie i wysokości określonej w umowie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie oraz wiąże się z konsekwencjami określonymi w umowie.

Dodatkowych informacji udzielają:
Telefony do biura budowy:
1. Justyna Gębuś – 505 193 038,
2. Maciej Młodawski – 505 193 030
3. Zbigniew Przybylski – 502 515 118
Telefony do Urzędu Gminy:
1. Mariusz Bęben – 44/ 631-71-22 wew. 223, 605 44-77-86,
2. Przemysław Cimcioch – 44/ 631-71-22 wew. 238, 605 44-66-63,
3. Marcin Baran – 44/ 631-71-22 wew. 239, 665 16-09-02.