Przedstawiamy Państwu kalendarz zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Rząśnia, które odbędą się w miesiącu lutym 2011 r.

Tegoroczne zebrania mają charaktersprawozdawczo – wyborczy i ich celem jest m. in. wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik mogą zapoznać się Państwo ze szczegółowym harmonogramem zebrań.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W ROKU 201