Na wniosek przedstawicieli ekip wykonujących u Państwa inwentaryzację budynków i pomieszczeń w których docelowo mają być zamontowane instalacje solarne uprzejmie prosimy o:
– odpowiednie zabezpieczenie w obejściu pilnujących je psów – tak aby nie były zagrożeniem dla osób przeprowadzających inwentaryzację,
– czytelne i widoczne oznakowanie domów numerem posesji (chociażby w sposób tymczasowy, np. na kartce papieru) – tak aby osoby przeprowadzające inwentaryzację w sposób precyzyjny mogły oznaczyć miejsce w którym ma ona zostać dokonana.

Serdecznie dziękujemy!

Dodatkowych informacji udzielają:
Telefony do biura budowy:
1. Justyna Gębuś – 505 193 038,
2. Maciej Młodawski – 505 193 030
3. Zbigniew Przybylski – 502 515 118
Telefony do Urzędu Gminy:
1. Mariusz Bęben – 44/ 631-71-22 wew. 223, 605 44-77-86,
2. Przemysław Cimcioch – 44/ 631-71-22 wew. 238, 605 44-66-63,
3. Marcin Baran – 44/ 631-71-22 wew. 239, 665 16-09-02.