Urząd Gminy w Rząśni informuje mieszkańców, iż począwszy od miesiąca czerwca, prowadzona będzieakcja selektywnej zbiórki odpadów szkła i plastikuw systemie worków foliowych. Akcja odbioru odpadów sprzed posesji dotyczy tylko posiadaczy pojemników na śmieci i prowadzona będziebezpłatnie.

 

1. W każdy pierwszy wtorek miesiąca: Biała, Gawłów, Suchowola, Rekle, Zielęcin, Stróża, Scięgna.
2. W każdą pierwszą środę miesiąca: Rząśnia, Rychłowiec, Żary, Będków, Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Kodrań – Kopy, Augustów, Marcelin.

W miejsce odebranego worka z odpadami firma pozostawi nowy pusty worek na następny miesiąc.

 

Zainteresowani takim systemem zbywania odpadków mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie sie po worki do sołtysów lub do Urzędu Gminy w Rząśni, pokój nr 1. Zbiórka obejmuje również odbiór makulatury i folii (wszystkie odpady w oddzielnych workach). Prowadzona akcja nie zwalnia z obowiązku posiadania pojemnika na śmieci.