Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. złożony przez Gminę Rząśnia wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rząśnia poprzez budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Biała”,znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinasowania.

Tym samym Gmina Rząśnia uzyskała ze środków europejskich kwotę 11 730 000 zł, co stanowi drugą pod względem wielkości kwotę dofinansowania na pojedyncze działanie, w województwie łódzkim.

 

Dla zainteresowanych udostępniliśmy w galerii, wizualizację wnętrz, elewacji i otoczenia projektowanej Szkoły Podstawowej w Białej. Zdjęcia można obejrzeć po kliknięciu T U T A J.