W dniu wczorajszym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk uczestniczył w spotkaniu z  Ministrem, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adamem Andruszkiewiczem oraz  Marszałkiem Województwa Łódzkiego Grzegorzem Schreiberem i Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim podczas którego omówiono cele, zasady programu oraz budżet i poziom dofinansowania programu „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 – oś V: Rozwój cyfrowy JST – REACT EU.

Odbył się również wykład dotyczący cyberbezpieczeństwa, a także wręczono czeki z kwotą dofinansowania dla poszczególnych gmin w ramach programu.

Nasza Gmina w ramach ogłaszanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  naboru może liczyć na 100 000, 00 zł. Poziom dofinansowania jest wyliczany zgodnie z dokumentacją konkursową między innymi w oparciu o liczbę ludności w gminie i wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2021 r. publikowany przez Ministerstwo Finansów. Gminy otrzymują dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Celem programu jest w szczególności wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.