Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa łódzkiego.

W związku z wystąpieniem tej wysoce zakaźnej choroby i dla przeciwdziałania jej dalszemu rozszerzaniu należy trzymać drób w zamknięciu, a o wszelkich przemieszczeniach drobiu informować Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W myśl Rozporządzenia zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu oraz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Te nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.

Dodatkowe informacje dotyczące wyżej wymienionej choroby zakaźnej drobiu dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow.

 

Plik do pobrania:
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).