Podczas trwającego w Łodzi  w dniach 20-21.11.2017 roku Kongresu Biogospodarki 2017 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” i odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla laureatów konkursu.
Najlepszą Biogminą Województwa Łódzkiego w kategorii gmin wiejskich  została Gmina Rząśnia.

Wszystkie kryteria konkursu dotyczyły działań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat (2012-2016). Kryteria, które determinowały naszą wygraną to: działania gminy w zakresie zrównoważonego rozwoju, biogospodarki,  zielonego budownictwa, zielonej energii, efektywności energetycznej oraz nakłady na 1 mieszkańca przeznaczone przez gminę (z różnych źródeł finansowania) na odnawialne źródła energii. Jednocześnie brano pod uwagę korzystanie przez gminę z programów pomocowych dotyczących ochrony środowiska, opracowanie programu/strategii dotyczącej ochrony środowiska oraz procentowy udział mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Podczas ceremonii wręczenia nagród Wójt Gminy Rząśnia Pan Tomasz Stolarczyk przybliżył zgromadzonym najważniejsze działania Gminy w zakresie ekologii i inwestycji w odnawialne źródła energii.
Podkreślił, iż Władze Gminy Rząśnia dostrzegały konieczność inwestowania środków w projekty związane z ochroną środowiska zanim  nagłośniony został problem smogu czy podwyższonej zachorowalności (w szczególności w woj. łódzkim) spowodowanej złą jakością powietrza. Pierwszym dużym ekologicznym projektem były „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, w którym udział w nim wzięło 85% mieszkańców. Odnotowano znaczną poprawę jakości powietrza w naszej gminie. Obecnie stworzyliśmy możliwość kontynuacji tego programu poprzez  realizację kolejnego projektu dofinansowanego z RPO WŁ „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” gdzie w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz na budynkach komunalnych zamontowanych zostanie ponad 250 instalacji kolektorowych i wybudowana kotłownia na biomasę w szkole podstawowej w Białej.  Sztandarowym projektem, który realizujemy w dwóch ostatnich latach jest wdrażanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia”, który obejmuje między innymi dotacje dla mieszkańców na montaż ogniw fotowoltaicznych (gdzie w latach 2016 – 2017 dofinansowano montaż prawie 600  instalacji za ok. 12 mln zł czyli prawie połowa gospodarstw domowych z terenu gminy) oraz wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe klasy 5 (gdzie w latach 2016 – 2017 dofinansowano montaż około 250 instalacji za niemal 2,2 mln zł).Oprócz tego finansujemy wymianę kotłów na biomasę, gaz, olej – tu kwota wydana z budżetu Gminy Rząśnia w 2017 roku to 1,4 mln złotych. Koszty ponoszone przez każdego mieszkańca za opłaty za energię elektryczną i opał  stanowią znaczny wydatek w budżecie domowym. Realizacja tego projektu, poza podstawowym celem jakim jest produkcja tzw. „czystej energii” ze źródeł odnawialnych, powoduje duże korzyści finansowe dla każdego mieszkańca.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż Gmina Rząśnia jest jedyną gminą w województwie łódzkim i jedną z niewielu w Polsce gdzie  niemal 100% gospodarstw domowych korzysta z odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, źródła ciepła na biomasę). Włodarz Gminy odbierając nagrodę powiedział, iż „świadome działania pro – ekologiczne to spuścizna dla przyszłych pokoleń i  jednocześnie nasza ogromna odpowiedzialność za ich byt. W Gminie Rząśnia ekologia to nie tylko hasło ale stan ducha.

 

Tekst i zdjęcia: Przemysław Cimcioch