Urząd Stanu Cywilnego w Rząśni zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich obchodzących 50-lecie jubileuszu pożycia małżeńskiego (rok zawarcia ślubu 1967 i 1968) w celu wystąpienia o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP.

Prosimy zainteresowane pary o zgłaszanie się osobiście lub przez członków najbliższej rodziny, znajomych, sąsiadów do USC w Rząśni (pokój nr 4 w Urzędzie Gminy w Rząśni) bądź telefonicznie, tel. 44 631 – 71 – 22 wew. 225 w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku.