Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że Gmina Rząśnia przystąpiła do realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wniosek należy złożyć w szkole, do której w roku szkolnym 2010/2011 będzie uczęszczał uczeń ubiegający się o dofinansowanie zakupu podręczników lub w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni w godz. 7:30 – 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2010 r.

Ze szczegółami dotyczącymi programu, zasadami przyznawania dofinansowania i dokumentami koniecznymi do złożenia wniosku mogą Państwo zapoznać się po przeczytaniu szczegółowych zasad dotyczących „Wyprawki szkolnej 2010” dostępnymi t u t a j.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń lub do Gminnego Zespołu Oświaty – tel. (44) 631-71-26.