W opublikowanym już po raz dwunasty rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Gmina Rząśnia po raz kolejny została sklasyfikowana w jego czołówce.
Tym razem w rankingu uwzględniającym wykorzystanie funduszy unijnych zajęliśmynajwyższe do tej pory czwarte miejsce wśród gmin wiejskich całej Polski.

W tegorocznym rankingu osiągnęliśmy wynik 43,6 punkta z przychodem z Unii Europejskiej na poziomie 4 779 zł na jednego mieszkańca.
Na wynik ten składają się umowy dotyczące budowy budynku Szkoły Podstawowej w Białej (kwota dofinansowania ok. 11,8 mln zł) oraz budowy, w partnerstwie z Gminą Kiełczygłów, drogi Rząśnia-Brutus-Marcelin (kwota dofinansowania ok. 8,9 mln zł).

Ze szczegółami rankingu mogą zapoznać się Państwo po kliknięciu t u t a j.
Natomiast po kliknięciu t u t a j mogą Państwo przeczytać artykuł opublikowany w dzienniku „Polska-Dziennik Łódzki” na ten sam temat.