„Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2”