W dniu 8 listopada 2021 Wójt Gminy Rząśnia zawarł umowę z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215E w miejscowości Biała na dz. ewid. 646”. Wartość realizowanego projektu wynosi 3.082.715,55 zł., poziom uzyskanego dofinansowania wyniósł 50% kosztów kwalifikowalnych tj. 1.541.357,00 zł. pozostała wartość projektu została pokryta środkami własnymi Beneficjenta i również wyniosła 50% tj. 1.541.358,55 zł. Projekt wsparty przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  przewiduje realizację robót budowlanych na lata 2021-2023. W ramach robót budowlanych droga uzyska nową podbudowę na części swojego biegu, nowa nawierzchnię z asfaltobetonu na całej swojej długości, na części drogi powstanie chodnik, droga zostanie odwodniona oraz uzyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą robót budowlanych zadnia inwestycyjnego pn.  „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215E w miejscowości Biała na dz. ewid. 646” zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Sp. z o.o. z Lublińca.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215E w miejscowości Biała na dz. ewid. 646”

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215E w miejscowości Biała na dz. ewid. 646”