W czwartek Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu opracowanego przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Zestawienie „Gmina Dobra do Życia” obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin, oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia.

Najwyższe miejsce w powiecie pajęczańskim zajęła Gmina Rząśnia, plasując się jednocześnie na bardzo wysokim 43. miejscu w kraju – wśród 1587 gmin w kategorii „gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców”.

Ranking „Gmina dobra do życia” bada jakość życia, biorąc pod uwagę „typową” polską rodzinę i (niemal równocześnie) gospodarstwo domowe, tj. rodzinę składającą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niewątpliwie wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Dobór wskaźników to autorska koncepcja prof. Śleszyńskiego, niemniej nawiązują one do doświadczeń klasyfikacyjnych polskiej przestrzeni i gmin, wypracowanych zwłaszcza w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Więcej o samym rankingu mogą Państwo przeczytać w poniższej publikacji opracowanej przez prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego. Warto dodać, że publikację swym Patronatem Honorowym objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Unia Miasteczek Polskich.

Plik do pobrania:
Ranking Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021.

Ranking Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021

Ranking Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021

Źródło: Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.