Uprzejmie informujemy, że rozpoczynają się roboty budowlane na drodze powiatowej DP3500E na odcinku Rząśnia – Biała.

W związku z tym występować będą znaczne utrudnienia w ruchu pomiędzy tymi miejscowościami polegające na częściowym wprowadzeniu ruchu wahadłowego, a nawet czasowego zamknięcia drogi dla ruchu.

W okresie, gdy droga będzie zamknięta dla ruchu umożliwiony zostanie dojazd mieszkańców do posesji, a także do mieszczących się wzdłuż drogi instytucji. I tak do Urzędu Gminy, Zespołu Szkół i Żłobka będzie można dojechać ulicą Reymonta i Bielskiego z możliwością parkowania w okolicach Szkoły i Żłobka, dojazd do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni będzie możliwy ulicą Reymonta, Dąbrowskiej i Nową.

Mamy świadomość, że uciążliwości związane z budową będą znaczne i czeka nas wszystkich sporo przeszkód i niedogodności, ale w efekcie już niedługo całość drogi powiatowej nr 3500E przebiegająca przez Gminę Rząśnia będzie drogą nowoczesną i zwiększy się komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców na jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych w naszym regionie.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Komunikaty aktualizujące informacje o utrudnianiach i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu będą podawane do wiadomości na bieżąco.

 

Podobne wpisy: