W ramach działań prozdrowotnych i pro-sportowych prowadzonych przez Gminę Rząśnia, a przede wszystkim w ramach tegorocznego konkursu „Zdrowa Gmina”, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii, w dniu  10 czerwca 2011  roku odbyła się Konferencja dotycząca zapobiegania chorobom nowotworowych.

Wykłady poprowadzili:
– Adiunkt Kliniki Chemioterapii Nowotworów Szpitala im. Kopernika w Łodzi – Dr n. med. Spec. Onkolog Katarzyna Szydłowska-Pazera,
– Przedstawiciel Firmy MSD – producenta szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy – Pani   Dominika Jędrzejczyk,
–  Dr n.  med. Specjalista ginekolog-położnik – Pan Robert Skalski.

Spotkanie, w którym licznie wzięli udział mieszkańcy gminy Rząśnia, odbyło się w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.
Po kliknięciu w odnośnik prowadzący do galerii mogą Państwo zobaczyć wybrane zdjęcia z tego wydarzenia.

Warto wspomnieć, że Gmina Rząśnia od kilku lat prowadzi działalność prozdrowotną i pro-sportową, uczestniczy w ogólnopolskiej  Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Od 2006 roku organizuje i finansuje programy profilaktyczne realizowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni. W roku 2010 Gmina Rząśnia wzięła udział w konkursie „Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat”, zajmując I miejsce w kategorii „Zdrowa Gmina”.

W tym roku Gmina Rząśnia bierze też udział w konkursie „Zdrowa Gmina”, którego organizatorem jest Polska Unia Onkologii.

W ramach tegorocznego konkursu „Zdrowa Gmina” organizowane są:

– konferencje, prelekcje i pogadanki na temat zapobiegania chorobom nowotworowym,

– imienne zaproszenie do wszystkich  osób z terenu  gminy uprawnionych do badań,

– badania mammograficzne w mammobusach przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni,

– badania cytologiczne w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni,

– badania kolonoskopowe w najbliższych specjalistycznych instytucjach województwa łódzkiego i śląskiego,

– w szkołach,  bibliotekach oraz domu kultury  organizowane są  „Tygodnie Zdrowia”, konkursy literackie, konkursy plastyczne,  quizy, zawody sportowe, imprezy promujące zdrowy tryb życia.