Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzymy wszystkim pracownikom bibliotek dużo zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa.

Dziękujemy za Waszą za pracę dla społeczności lokalnej, za upowszechnianie wiedzy i promowanie kultury.

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Popławski