Relacja z Dożynek Gminnych

W niedzielę, 2 września 2018 r. rolnicy z Gminy Rząśnia, świętowali zakończenie tegorocznych żniw.

Gospodarzami Gminnego Święta Plonów były sołectwa: Będków, Rząśnia, Żary-Rychłowiec oraz Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Rząśnia i Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni.

Tegoroczne dożynki rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Rząśni. Następnie dożynki barwnym korowodem przeniosły się na plac przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Goście, którzy przyjechali na dożynki, mogli podziwiać dożynkowe dekoracje przy drodze prowadzącej na miejsce uroczystości, które wspaniale przygotowali mieszkańcy naszej gminy.

Tegoroczni starostowie dożynek Gabriela Masek i Artur Brożyna wręczyli bochen chleba Wójtowi Gminy Rząśnia Tomaszowi Stolarczykowi rozpoczynając tym samym część oficjalną dożynek.

Na wszystkich mieszkańców, jak również zaproszonych gości czekały liczne atrakcje, a wśród nich między innymi stoiska z pysznymi, swojskimi potrawami. Następnie Mieszkańcy bawili się z lokalnymi zespołami śpiewaczymi, Młodzieżową Orkiestrą Dęta, grupą taneczną “Tęcza” oraz zespołami „Bananas Band” i „Impuls.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć.


Szanowni Mieszkańcy i Goście.

Pragnąłbym również osobiście wyrazić gorącą wdzięczność wszystkim którzy wsparli organizację Dożynek.

Specjalne podziękowania należą się sołectwom i wszystkim Sołtysom na czele z Gospodarzami Dożynek za ich pracę społeczną, poświęcanie swojego czasu, zaangażowanie na rzecz organizacji Dożynek, między innymi za zorganizowanie kolejnego pięknego korowodu dożynkowego i udekorowanie Gminy.
Wyrazy uznania dla Starostów Dożynek Pani Gabrieli Masek i Arturowi Brożynie. Dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy, Rolników i Stowarzyszeń które przygotowały obfity i smaczny poczęstunek dla uczestników, dla wszystkich instytucji zaangażowanych w organizację tego święta.

Dziękuję również w sposób wyjątkowy wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnia i Gościom, którzy tak licznie przybyli na to Święto Plonów. Dzięki Waszemu wspólnemu wysiłkowi i pogodzie ducha tegoroczne Dożynki stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych Mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

Pamiętajmy również o tych którzy w czasie dożynek musieli zostać na polach, aby  dokończyć konieczne prace. Również Wam jestem zobowiązany.

Dzięki Wam wszystkim nasze Dożynki miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter, sprawiły radość wszystkim Gościom, a nam Mieszkańcom przyniosły niesamowitą satysfakcję.

Nie sposób tu wszystkich wymienić ponieważ lista jest bardzo długa, nieodmiennie jednak raz jeszcze wszystkim dziękuję.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk


Zdjęcia: Marcin Baran.