Informacja Gminnego Zespołu Oświaty dot. stypendiów

Gminny  Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że  osoby zainteresowane mogą składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, w terminie  do 15 września 2018 r. (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni  –  II piętro).

Tel.:  44 631 – 71 – 26.

 

Tekst: Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.