Informujemy o nowej publikacji opracowanej przez ekspertów CSIRT NASK (CERT Polska) we współpracy z Polskie Sieci Energetyczne S.A., Urzędem Regulacji Energetyki, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz przedstawicielami sektora energii:
„Rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dla prosumentów OZE”.

Publikacja zawiera podstawowe informacje oraz dobre praktyki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które są niezwykle przydatne dla prosumentów energii odnawialnej (OZE).
Rekomendacje to cenny przewodnik, który umożliwi optymalne wykorzystanie korzyści płynących z OZE, jednocześnie dbając o prywatność i bezpieczeństwo wrażliwych danych.

Plik do pobrania:
Rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dla prosumentów OZE.