Dziś na nadzwyczajnej sesji obradowała Rada Gminy Rząśnia. Radni VIII kadencji spotkali się w ekspresowym trybie po to, aby zdecydować o przesunięciach budżetowych, które umożliwią już w ciągu najbliższego roku na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia”.

Radni jednomyślnie zdecydowali o zmianach w budżecie na kwotę ponad 3 milionów złotych, pochodzących między innymi z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych, co niewątpliwie znacząco przyśpieszy realizację przedsięwzięcia.

Jak już pisaliśmy wcześniej w prowadzonym przez naszą gminę postępowaniu wpłynęło siedem ofert z czego najtańsza za kwotę 11 316 828,69 zł złożona przez Hucz Sp. z o. o. Sp. k. z Boronowa z okresem gwarancji 84 miesiące na wykonane prace. Po dzisiejszej decyzji Radnych Rady Gminy Rząśnia pozostały tylko kwestie formalne związane z możliwością wyboru wykonawcy i podpisaniem umowy.

To więc już ostatnia prosta pozwalająca zrealizować rozbudowę drogi powiatowej Biała – Rząśnia od ronda w Rząśni w kierunku miejscowości Biała. To bardzo oczekiwana przez Mieszkańców inwestycja pozwalająca na znaczącą poprawę infrastruktury drogowej oraz zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwo na jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych w naszym regionie.