Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Rząśnia – z dniem 14 lipca br. w  Urzędzie Gminy w Rząśni został uruchomiony i jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach którego jest realizowany program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Celem programu  jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Mieszkańców  Gminy zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach  programu „Czyste Powietrze” zapraszamy do  punktu konsultacyjno-informacyjnego,  obecnie zlokalizowanego na parterze budynku Urzędu Gminy w Rząśni – Rząśnia , ul. 1 Maja 37 (pok. nr 016), który świadczy usługi wspierające wnioskodawców w godzinach pracy Urzędu Gminy. Informację o zasadach udziału w  programie można dodatkowo uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Rząśni, pod numer telefonu 44 631-71-22, wew.121.

Więcej o Programie na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”- informacja o utworzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Rząśni

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”- informacja o utworzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Rząśni