Na prośbę Starostwa Powiatowego w Pajęcznie informujemy Państwa o możliwości skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz przypominamy o działających od stycznia br. punktach nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej.

I tak. W dniu 19 lutego i 26 lutego (piątek), w godz. 12:00 – 15:00 mieszkańcy Powiatu będą mogli skorzystać z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Punkt Informacyjny będzie mieścił się w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76.

Podczas dyżuru konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie (LPIBełchatów), będzie udzielał bezpłatnych konsultacji z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

ZGŁOSZENIA:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
adres e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Pliki do pobrania:

formularz zgłoszenia na indywidualne konsultacje w ramach akcji pn. „Mobilny Punkt Informacyjny.

Mobilny Punkt Informacyjny - powiat pajęczański

Mobilny Punkt Informacyjny – powiat pajęczański

Przypominamy również, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255) Powiat Pajęczański uruchomił od 4 stycznia 2016 r. następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, pokój nr 12:
– poniedziałki: od 8:00 do 12:00 – radca prawny,
– wtorki: od 8:00 do 12:00 – radca prawny,
– środy: od 12:00 do 16:00 – adwokat,
– czwartki: od 12:00 do 16:00 – adwokat,
– piątki: od 12:00 do 16:00 – radca prawny.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Działoszynie, ul. Grota Roweckiego 2, lokal w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
– poniedziałki: od godz. 8:00 do 12:00 – radca prawny,
– wtorki: od godz. 8:00 do 12:00 – radca prawny,
– środy: od godz. 8:00 do 12:00 – radca prawny,
– czwartki: od godz. 12:00 do 16:00 – radca prawny,
– piątki: od godz. 8:00 do 12:00 – radca prawny.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej):
– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz 1863),
– która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r. poz. 1206 oraz z 2015r. poz 693),
– która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
– która nie ukończyła 26 lat,
– która ukończyła 65 lat,
– która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Więcej szczegółów pod linkiem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, iż Radca Prawny – Leszek Matusiak, udziela bezpłatnych porad prawnych na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Rząśnia w każdy poniedziałek od godz. 14:15 (aż do wyczerpania wszystkich chętnych do uzyskania potrzebnych mu informacji), w pokoju Nr 19 – pierwsze piętro Urzędu Gminy w Rząśni.