Przypomnienie. Zmiany w programie 500 plus w 2021 r.

W ślad za naszą wiadomością z dnia 18 stycznia 2021 r. przypominamy o ważnych zmianach w Programie Rodzina 500 plus w 2021 roku!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że świadczenie 500 plus w 2021 r. będzie wypłacane według zmienionych zasad. Dotyczą one nowego okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie i terminów na złożenie wniosku.

Jeżeli rodzic złożył wniosek o 500 plus po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r. Z tego powodu w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Wyjątek stanowili rodzice, którzy w związku z urodzeniem się dziecka wnioskowali o wsparcie po raz pierwszy.

Żeby dalej korzystać ze wsparcia trzeba pamiętać o ponownym złożeniu wniosków. Zasady te są związane ze zmianą okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie. Docelowo bowiem będzie on trwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:
od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną (jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić przez: kanał bankowości elektronicznej,portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PUE ZUS);
od 1 kwietnia 2021 r. – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni – w wersji papierowej.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, pod nr tel. 44 631 – 71 – 84, lub adresem mailowym gops@rzasnia.pl.

Rodzina 500 plus. Logo