W ślad za informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni z dnia 5 stycznia 2022 r. przypominamy, o możliwości składania wniosków o tzw. „dodatek osłonowy”,  będący świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Po tym terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
– Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski złożone do dnia 31 lipca 2022 r. będą przeliczane na podstawie dochodów z 2020 r. a po tym terminie będą brane pod uwagę dochody z 2021 r. 

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni. 

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Pracownicy realizujący zadania z zakresu przyznawania „dodatku osłonowego”:
Kamil Sobala – Referent ds. Świadczeń Wychowawczych,
Katarzyna Popławska – Pracownik Socjalny ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
telefon kontaktowy: kom. 785-193-692  /  44 631-71-84,
wew. 101 – Pani Katarzyna Popławska,
wew. 102 – Pan Kamil Sobala.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o dodatek osłonowy (Uwaga! Nowy wzór obowiązujący od 15 lutego 2022 r.),
Wskazówki. Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy,
Ustawa o dodatku osłonowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni. Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni. Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.