Przypominamy wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom, że w Urzędzie Gminy w Rząśni został uruchomiony Punkt Obsługi Programu „Czyste powietrze”.

Został on utworzony na podstawie porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Rząśnia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach programu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na:
– wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
– instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną,
– mikro instalację fotowoltaiczną,
– ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi.

Uwaga! Fotowoltaika i modernizacja c. o. i c. o. w. – tylko łącznie z wymianą źródła ciepła.

Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana po wcześniejszym umówieniu wizyty.

W Urzędzie będzie można  uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące programu. Tutaj także wnioski przejdą etap weryfikacji formalnej.

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przed wizytą w urzędzie należy:
1. Zapoznać się z treścią programu:
Ogólny opis programu: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/,
Najczęstsze pytania i odpowiedzi: http://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/.

2. Uzupełnić ankietę informacyjną do programu.
Zebranie wszystkich niezbędnych danych umożliwi elektroniczne złożenie wniosku o dofinansowanie. Uzupełnioną ankietę należy zabrać na spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy w Rząśni.
Plik do pobrania:
ankieta informacyjna – program „Czyste powietrze” (wersja PDF),
ankieta informacyjna – program „Czyste powietrze” (wersja DOCX).

3. Umówić telefonicznie termin wizyty w Urzędzie Gminy.
Telefon 44 631 – 71 – 22, wew. 224 lub 502 – 143 – 453.

Pomoc w uzupełnianiu wniosku „Czyste powietrze” jest udzielana wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.wfosigw.lodz.pl/programy-wfosigw/czyste-powietrze/o-programie.

Punkt Obsługi Programu "Czyste powietrze"

Punkt Obsługi Programu „Czyste powietrze”