Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Rząśni przypomina o obowiązującym zakazie spalania w swych piecach odpadów nieprzystosowanych do tego celu.

Pamiętajmy, piec to nie śmietnik!

Zgodnie z art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach palenie śmieci możliwe jest tylko w spalarniach odpadów. Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które grozi mandat lub nawet kara więzienia.

Odpady powstające w gospodarstwach domowych mają różny skład materiałowy, mogą więc wywierać bardzo niekorzystny wpływ na nasze zdrowie jak i środowisko naturalne.

Każdy z nas  posiada pojemniki na odpady komunalne oraz możliwość wywozu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W trosce o zdrowie apelujemy do mieszkańców aby w swoich piecach spalać wyłącznie materiał opałowy, co zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości naszego życia.

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk