Szanowni Mieszkańcy,

w ostatnim okresie na terenie Gminy Rząśnia nasiliło się zjawisko dużej ilości psów biegających bez żadnego nadzoru, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg a zwłaszcza dzieci. Są to psy, które posiadają właścicieli lecz są niedopilnowane. Taki stan rzeczy powoduje, że często otrzymywane są od mieszkańców zgłoszenia o wałęsających się bezpańskich zwierzętach, a co za tym idzie zostaje  uruchomiony szereg działań łącznie z interwencją schroniska, lekarza weterynarii, Policji i Straży Pożarnej.

Przypominamy, że każdy właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o pilnowanie swoich czworonogów i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń  posesji, tak aby psy nie mogły ich samodzielnie opuścić.  Na terenach miejsc użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies posiada kaganiec a właściciel panuje nad jego zachowaniem.

Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń, który stanowi „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów.

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk