Uroczystość wręczenia nagrody Wójta Gminy Rząśnia za bardzo dobre wyniki w nauce

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że uroczystość wręczenia nagrody Wójta Gminy Rząśnia za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. (tj. czwartek) w Urzędzie Gminy w Rząśni o godzinie 11:00 (nowy budynek Urzędu Gminy – ul. 1 Maja 37, II piętro).

Kwota stypendium zostanie przekazana na rachunek bankowy ucznia, (wskazany we wniosku) w dniach 26 – 28 lipca 2022 r.

Telefon kontaktowy: 44 631 – 71 – 26.