W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi, od dnia 13 listopada 2017 roku rozpoczynamy nabór zainteresowanych ubieganiem się w  roku 2018 o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia w obszarach dla których niej jest wykonana ani planowania do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

Wszelkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w dniach 13-24 listopada 2017 roku na sali posiedzeń (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu, (tj. poniedziałek-środa:  godz. 8:00-15:00, czwartki: godz. 8:00-17:30) oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: ekologicznie@rzasnia.pl.

Informacje i deklaracje będą dostępne na sali posiedzeń oraz stronie internetowej.

Pliki do pobrania:
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie MS Word),
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie Open Document),
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie PDF).