W dniu 30 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni odbyło się spotkanie uczniów klas IV ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie -kpt. mgr inż. Tomasz Wolnowski oraz asp. inż. Robert Balcerzak wyjaśnili uczniom na czym polega praca w straży pożarnej i, w jakiego rodzaju akcjach uczestniczą. Przypomnieli także, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Przypomniane zostały numery alarmowe ze szczególnym uwzględnieniem numeru do Straży Pożarnej 998 oraz numeru ratowniczego 112.

Następnie odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Strażacy zaprezentowali również podstawowe zasady postępowania w przypadku omdlenia, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, czy zakrztuszenia. Po prezentacji uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.