Uprzejmie informujemy naszych Mieszkańców – beneficjentów projektu „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”, iż w chwili obecnej trwają ostatnie zaplanowane w projekcie bezpłatne przeglądy serwisowe.

W związku z tym z Mieszkańcami, którym zakładano instalacje solarne w ramach wymienionego wyżej projektu w roku 2018, kontaktuje się firma ECO – TEAM Sp. z o.o. z Częstochowy celem umówienia terminu wykonania przeglądu.

Przypominamy, że Projekt  „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii W jego ramach zainstalowano instalacje solarne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rząśnia, budynkach użyteczności publicznej Gminy Lgota Wielka oraz wymieniono źródło ciepła w budynku Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej.

Prace instalacyjne zostały przeprowadzone przez Firmę ECO – TEAM Sp. z o.o., która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Wykonawca w ramach umowy dostarczył i zamontowała na terenie Gminy Rząśnia 253 instalacje solarne, które były podzielone na zestawy dwu oraz trzy panelowe i zamontowane w budynkach mieszkalnych na terenie Lidera Projektu. Natomiast Partner Projektu Gminy Lgota Wielka zamontowała trzy instalacje solarne w budynkach użyteczności publicznej takich jak Gminny Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej, Szkole Podstawowej Publicznej im. M. Konopnickiej w Lgocie Wielkie oraz w budynku świetlicy wiejskiej w Brudzicach. Projekt partnerski przewidywał również wymianę starego źródła ciepła opalanego węglem (ekogroszek) w budynku Szkoły Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej na nowoczesne źródło ciepła o wysokiej sprawności opalane biomasą (pellet).