Centrum Rozwoju Kompetencji WŁ i PGE w Woli Grzymalinej wraz z Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o., informuje o realizacji projektu pod nazwą „Zawodowa Reaktywacja”.

Udział w projekcie daje możliwość uzyskania dofinansowania do 11 000 zł (wraz z wkładem własnym 7%) do usług rozwojowych (m. in. kursy, szkolenia lub studia podyplomowe) wybranych przez Uczestnika Projektu z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Grupa docelową projektu są osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na Obszarze Transformacji (OT) i z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje. WAŻNE! Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

Formy wsparcia w ramach projektu: Dofinansowanie do usług rozwojowych, wybranych przez Uczestnika Projektu z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wynikających z Bilansu Kompetencji. Usługi rozwojowe rozliczane za pomocą bonów rozwojowych to:
– usługi szkoleniowe i doradcze,
– studia podyplomowe.
Za pomocą bonu można również rozliczyć koszt egzaminu.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej zawodowareaktywacja.pl.

Projekt pn. Zawodowa Reaktywacja

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej zawodowareaktywacja.pl.