Pracownicy Świetlicy w Będkowie realizują projekt sołecki ” Poznaj Swojego Sąsiada” współfinansowany przez Gminę Rząśnia i Urząd Marszałkowski.

Projekt składa się z kilku elementów takich jak zwiedzanie Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Kopalnia ta dla wielu mieszkańców naszego sołectwa jak do tej pory pomimo bliskości była całkiem obca i nieznana. Dzięki zorganizowanej wycieczce mieszkańcy poznali swojego sąsiada jakim jest kopalnia a dodatkowo była to okazja do integracji dla mieszkańców sołectwa Będków ze wszystkich grup wiekowych.

Odbyły się również zajęcia tkackie, które pokazały dzieciom w jaki sposób kiedyś powstawały tkaniny. Zajęcia te cieszyły się szczególnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Odbywają się też zajęcia nauki rysowania. Zajęcia te pozwolą wielu uczestnikom warsztatów podszlifować swoje umiejętności a początkującym poznać podstawy.

Dla zintegrowania mieszkańców sołectwa zakupiony zostanie stół bilardowy -składany oraz ekspres do kawy. Sprzęt ten pozwoli mieszkańcom  na integrację społeczną poprzez wspólne spędzanie czasu przy dobrej kawie oraz w duchu sportowej rywalizacji.

Tekst: Edyta Botór

Dofinansowanie dla sołectwa Będków Gmina Rząśnia. Gmina wielu barw.

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Gminę Rząśnia.