W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka z przedstawicielami jednego z konsorcjantów: PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Łodzi który to wykonuje prace terenowe związane z trwającym projektem „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”.

Przedstawiciele PGE Dystrybucja poinformowali Wójta o postępach w pracach oraz kolejnych krokach które Konsorcjum musi podjąć w celu zakończenia wdrażania projektu do realizacji.

W chwili obecnej założono już odpowiednie urządzenia u docelowych 33 mieszkańców Białej oraz podpisano umowy z prosumentami regulujące wzajemne zobowiązania. Konsorcjum rozwiązało problemy komunikacyjne powstałe w trakcie jego realizacji wynikające m. in. z wewnętrznych uregulowań PGE. Do końca marca Politechnika Rzeszowska powinna dostarczyć dwa magazyny energii, które zostaną zamontowane u wytypowanych przez Konsorcjum mieszkańców, aby dokładnie zobrazować wyniki w ramach projektu i oprzeć je o dane które uwzględniają wszystkie czynniki jakie mogą występować w sieciach niskiego napięcia.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o wzajemnych oczekiwaniach co do projektu oraz możliwości wykorzystania otrzymanych danych do polepszenia zarówno jakości sieci przesyłowych oraz wskazania nowych kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jest to szczególne ważne w sytuacji naszej gminy gdzie nagromadzenie instalacji finansowanych z dotacji gminnej jest bardzo duże, a stan sieci energetycznej nie pozwala – co potwierdzają badania, na zgodne z oczekiwaniami prosumentów uzyski produkcji energii.

Przypominamy, że projekt badawczo – rozwojowy „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020​ przez konsorcjum Politechniki Łódzkiej, PGE Dystrybucja S. A., Politechniki Lubelskiej oraz Apator Elkomtech S. A. Gmina Rząśnia występuje w nim jako Partner Wspierający.        

Rozwiązania proponowane w projekcie (m. in. uruchomienie opcji taryfy dynamicznej czy też montaż zasobników energii) może potencjalnie nieść korzyści dla przeciętnego „Kowalskiego”. Jedną z nich jest możliwość obniżenia opłat, a także uzyskanie dodatkowych przychodów dzięki świadczeniu usług dla operatora sieci energetycznej. Szczególnie ważna jest też zwiększona niezawodność dostaw energii elektrycznej.

W efekcie badania te prowadzić mają do długofalowej poprawy działania instalacji fotowoltaicznych na naszym terenie jak i – między innymi dzięki danym które zebrała nasza Gmina – na obszarze kraju.