Pragniemy poinformować, że dzięki dofinansowaniu ze środków programu Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 Erasmus+, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni, będzie realizował projekt: „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów” (numer projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000092582).       

Projekt umożliwi 30 uczniom szkoły zdobyć doświadczenie zagranicznej mobilności. Dostaną oni szansę na rozwijanie swoich kluczowych umiejętności językowych. Podczas pobytu w szkole partnerskiej, będą mogli aktywnie korzystać z języka angielskiego w naturalnym środowisku.

Dodatkowo, mając bezpośredni kontakt z greckimi rówieśnikami, będą mogli przezwyciężyć swoje bariery komunikacyjne oraz zrozumieć różnorodne strategie radzenia sobie z wyzwaniami. Uczniowie będą mieli także okazję zrozumieć mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych, odkrywając ich ogromne możliwości w zakresie komunikacji i marketingu. Nauczą się jak wykorzystywać te potężne narzędzia do realizacji swoich celów edukacyjnych, osobistych i zawodowych.

Dodatkowe informacje o projekcie, w tym zasady rekrutacji można uzyskać u Dyrektora Szkoły, Wychowawców klas oraz na stronie internetowej: zsprzasnia.pl/rekrutacja.

Projekt „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów”

Projekt „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów”

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.