Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizatorem programy jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać i składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. Terminy składania wniosków:

1.    dla modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową):  w terminie  od 3 kwietnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
2.    dla modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):
–  w terminie od 6 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
–  do 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Szczegóły programu dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie pod poniższym linkiem:

http://pajeczno.pcpr.pl/aktywny_samorzad

Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 – 10 – 56 lub 34 311 – 10 – 36.