Wójt Gminy Rząśnia ogłasza otwarty konkurs nr 1/2009, 2/2009 oraz 3/2009 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dla zainteresowanych, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu Informacje, zakładka PPWOW, zamieszczamy zestaw plików niezbędnych do udziału w konkursach.