Urząd Gminy w Rząśni zaprasza do WIOSKI INTERNETOWEJ w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Świetlicy Środowiskowej w Rząśni, przy ulicy 1 Maja 16A (obok Szkoły Podstawowej, naprzeciwko Gimnazjum).

Centrum Kształcenia będzie czynne:
– w poniedziałki, w god. 8:00 – 18:00,
– od wtorku do piątku, w godz. 8:00 – 20:00,
– w soboty, w godz. 8:00 – 14:00.

Korzystanie z Centrum Kształcenia jest bezpłatne.

Po kliknięciu w Czytaj więcej – dalsze informacje o centrum.

 

Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w styczniu 2007 roku w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

 

Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

 

Każde Centrum Kształcenia jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (w przypadku Gminy Rząśnia w 10 stanowisk komputerowych 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Dodatkowo projekt zakłada wyposażenie w meble biurowe, telefony VOIP, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt.

 

Gmina Rząśnia jest jedynym uczestnikiem projektu na terenie powiatu pajęczańskiego. Korzystającym z zasobów Centrów Kształcenia (Beneficjentem Ostatecznym) może być każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej.