Wójt Gminy Rząśnia ogłasza wynik konkursu nr 3/2010, na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyboru ofert dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia Nr 4/2010 z dnia 25.03.2010 r.

Dla zainteresowanych, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu Informacje, zakładka PPWOW, zamieszczamy stosowne ogłoszenie, ze szczególnym uwzględnieniem działań oferentów i przyznaną kwotą na realizację usług.