W związku z funkcjonowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznejinformuje się mieszkańców gminy, iż trwa nabór dzieci i młodzieży do grup świetlicowych.

Rodzice (opiekunowie) zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach świetlicowych proszeni są o kontakt z pracownikamiGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, ul. Kościuszki 16, tel. (044) 631-71-84.

Świetlica Socjoterapeutyczna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 do 19:00 przy ul. 1-go Maja 16A.

W ramach projektu realizuje się również nieodpłatneusługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego (psychologia, pedagogika, logopedia, prawnik, terapia uzależnień). Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu marcu zamieszczmy poniżej (po kliknięciu wCzytaj więcej).

Realizatorzy projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!