W związku z funkcjonowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej informuje się, iż w miesiącu październiku 2009 r.realizowane są usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

PRAWNIK 03.10.209 r. 11:00 – 13:00
LOGOPEDA 05.10.2009 r. 9:00 – 12:00
PSYCHOLOG 16.10.2009 r. 12:00 – 15:00
PEDAGOG 21.10.2009 r. 15:00 – 18:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 14.10.2009 r. 15:30 – 18:30
28.10.2009 r. 15:30 – 18:30

W/w specjaliści przyjmować będą w Rząśni, ul. 1-go Maja 16a (budynek Świetlicy Środowiskowej) na piętrze, pokój Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Terminy pracy specjalistów w następnych miesiącach będą podawane do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenia (również strona internetowa gminy Rząśnia).

Realizatorzy projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!