Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy Oświaty
Gminy Rząśnia

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia i słowa uznania dla dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowych naszej Gminy.

Zawodu nauczyciela nie można wykonywać jedynie z poczucia obowiązku. Nauczyciel to osoba zaufania społecznego. Powierzamy Wam to, co dla nas najcenniejsze – nasze dzieci.

Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej budzą refleksje nad trwałością dzieła naszych przodków w dziedzinie edukacji narodowej, kształtowania charakterów, patriotyzmu i dobrego wychowania.

Z okazji Waszego Święta składam podziękowania wszystkim wykonującym trudny zawód nauczyciela, dyrektorom kierującym placówkami oświatowymi i wszystkim pracownikom oświaty, którzy ich w tym dziele wspomagają. Nie zapominamy również o tych nauczycielach, którzy odpoczywają już na zasłużonej emeryturze. Proszę przyjąć serdeczne życzenia satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą, efektywnej współpracy, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk