Ponad milion złotych z programu „Czyste Powietrze”

Z przyjemnością informujemy, że dzięki uruchomionemu w naszej gminie, na mocy porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Łodzi punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach którego jest realizowany program priorytetowy „Czyste Powietrze”, nasi Mieszkańcy otrzymali dotację na ponad milion złotych.

Mieszkańcy, przy pomocy Punktu, złożyli 118 wniosków o dofinansowanie, z czego 104 zawarło umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 50 z nich już zrealizowało planowane przedsięwzięcia.

Kwota wypłaconych dotacji naszym Mieszkańcom w ramach programu to 1 004 997,77 zł.

Nazwa gminy
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Rząśnia
118
104
50
1 004 997,77 zł

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.