Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni pozyskał 121 663,07 w ramach projektu grantowego pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia (Departament Innowacji), finansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt polega na rozbudowie systemu gabinetowego Placówki (w tym m.in. zakup oprogramowania) dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, w szczególności integrację z systemem e-zdrowia, komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności – wirtualnej centrali telefonicznej oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z Pacjentami,

Korzyści z dofinansowania placówki – zgodnie z założeniami Programu –  odczują wszyscy. Dla Ośrodka oznacza to wyposażenie placówki w sprzęt teleinformatyczny i integrację z centralnym systemem e-zdrowia. Personel medyczny placówek będzie natomiast mógł mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym co daje szansę na sprawniejszą obsługę pacjentów.

Sami pacjenci odczują poprawę jakości świadczeń zdrowotnych mając możliwość skorzystania z udostępnionych informacji o zdarzeniach medycznych (ZM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), będą mieć szybszy i szerszy dostęp do swoich wyników, zleceń, skierowań lekarskich.

Ponad 120 tys. zł pozyskane przez Ośrodek Zdrowia

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19