Przez cały miesiąc od 24 lutego do 24 marca 2023 r. w naszej gminie trwała akcja „Szafowanie dla Jasia”.

W każdy piątek w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej, Suchowoli, Gawłowie, Rząśni, Zielęcinie, Broszęcinie i Stróży można było oddać używaną, ale w dobrym stanie odzież, której sprzedaż wsparła potem walkę Jasia Czarneckiego z SMA i zbiórkę na Jego leczenie.

Akcja „Szafowania” spotkała się z pozytywnym odbiorem naszych mieszkańców, którzy po raz kolejny z dużym zaangażowaniem pomagali Jasiowi. Również druhowie strażacy wykazali się dużą dozą empatii wspierając organizacyjnie całą akcję, za co Im serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy jednocześnie – oczywiście w miarę Państwa możliwości, do dalszej pomocy Jasiowi. Szczegóły dotyczące form możliwego wsparcia na portalu SiePomaga: siepomaga.pl/jas-pokona-sma i i profilu Facebookowym: facebook.com/jaspokonasma.

Zdjęcia: Kamil Sobala.