W czwartek 10 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej im Marcina Bielskiego w Białej odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, gdzie uczniowie klasy VI, pod kierunkiem Anny Czyżyckiej, Ewy Zakrzewskiej i Justyny Stachery przedstawili montaż słowno – muzyczny „Drogi do wolności”.

Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu przez całą społeczność szkolną, ponieważ nasza placówka po raz piąty przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu 2022”.

Następnie grupy przedszkolne zaśpiewały piosenkę „ Co to jest niepodległość” .

Kolejnym elementem apelu był film dydaktyczny „Odzyskanie niepodległości”, który wprowadził zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.

Narratorzy zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie recytowali wiersze, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość, śpiewali pieśni, które przypominały dawne czasy, przywoływały bohaterskie czyny naszych dziadków i pradziadków, budziły wspomnienia.

Pani Dyrektor Mariola Gleń podkreśliła, że 11 listopada jest lekcją patriotyzmu i historii. Patriota to osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach.

Na koniec apelu uczniowie, którzy brali udział w szkolnym konkursie historycznym „Mistrz historii” otrzymali nagrody i dyplomy.

Tekst i zdjęcia: Anna Czyżycka.