W ostatni piątek 22 marca odbyło się kolejne już spotkanie Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka z Członkami nowo powstającego Koła Gospodyń Wiejskich Będków, Żary „Żarowianki”.

Tym razem, w efekcie rozmów które były prowadzone wcześniej, podpisano umowę użyczenia lokalu świetlicy w Będkowie na cele Koła, to jest cele kulturalne i oświatowe skierowane dla społeczeństwa lokalnego.

Wójt Gminy Rząśnia podkreślił, że Gmina Rząśnia jest otwarta na współpracę z takimi lub podobnymi organizacjami, które reprezentują interesy lokalnej społeczności, działają na rzecz poprawy ich sytuacji społecznej, a także wspierają wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

Przypominamy, że Koła Gospodyń Wiejskich działają już w Białej, Reklach i Suchowoli, a nasza gmina nieodmiennie od lat wspiera je organizacyjnie i finansowo, bardzo ceniąc sobie współdziałanie z nimi na rzecz naszych Mieszkańców.

Początek współpracy Koła Gospodyń z Będkowa z naszym Urzędem

Początek współpracy Koła Gospodyń z Będkowa z naszym Urzędem