Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie szuka osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jeśli jesteś gotowy aby pomagać innym, jeśli chcesz dać coś z siebie, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, ul.1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno, tel./fax 34 311-10-56.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz podjęcia opieki nad małoletnimi wychowankami proszone są o kontakt z Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. Zespół rodzinnej pieczy zastępczej przedstawi wszelkie informacje dotyczące procedury przygotowawczej i kwalifikacyjnej.

Kandydaci na rodzinę zastępczą (zawodową i niezawodową) zobowiązani są odbyć specjalistyczne szkolenia, po ukończeniu go uzyskują którego uzyskują zaświadczenie umożliwiające pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej.

Więcej na plakacie.